Novotel Phu Quoc Resort - Khách sạn dành cho Gia đình & Công việc - Chăm Sóc Sức Khỏe

Chăm Sóc Sức Khỏe


In Balance Spa by Novotel
Novotel Phu Quoc Resort luôn quan tâm đến sức khỏe của quý khách.In Balance Spa tận dụng những thành phần tốt nhất có trong tự nhiên để mang đến trải nghiệm spa tuyệt vời cho quý khách.

Trung Tâm Thể Hình
Trung Tâm Thể Hình của Novotel Phu Quoc Resort được trang bị hiện đại cùng với dịch vụ hỗ trợ theo chuẩn quốc tế của chuỗi khách sạn Novotel.

Sân Tennis
Hệ thống đèn pha tại hai sân tennis ngoài trời ở Novotel Phu Quoc Resort sẽ giúp quý khách dễ dàng thử sức môn thể thao này trong tiết trời dễ chịu của Phú Quốc

Thể Thao Ở Khu Resort
Novotel Phu Quoc Resort phục vụ nhiều hoạt động giải trí miễn phí trong ngày dành cho quý khách như yoga, thể thao dưới nước và tour xe đạp.

 • fx-restaurant-2
 • villa-bathroom-2
 • ballroom
 • villa-bedroom-11
 • ballroom-2
 • view-outside-2
 • 7-destinationsection-tranhstream
 • villa-bedroom-11-2
 • 7-destinationsection-tranhstream-2
 • view-outside1-2
 • villa-bedroom-21
 • villa-bedroom-21-2
 • pool-2-2
 • villa-bathroom1
 • villa-bathroom1-2
 • 8-microsite-banner-no-texts
 • family-2-2
 • villa-living-space1
 • 8-microsite-banner-no-texts-2
 • villa-living-space1-2
 • bedroom-2
 • villa-dining-room2
 • 8-microsite-banner-no-texts1
 • 1-2
 • villa-dining-room2-2
 • 8-microsite-banner-no-texts1-2
 • fe-2
 • weddingssection-planyourwedding
 • weddingssection-planyourwedding-2
 • villa-exterior-novotel-phu-quoc-resort-2
 • seaview-2
 • 9-destinationsection-saobeach
 • micesection-ballroom-layout-295x300
 • 9-destinationsection-saobeach-2
 • micesection-ballroom-layout-295x300-2
 • family-2
 • bedroom-2-2
 • 10-destinationsection-hamninhfishingvillage
 • family-2-3
 • 10-destinationsection-hamninhfishingvillage-2
 • pool-2-3
 • fe-2-2
 • 11-destinationsection-anhoiport
 • seaview-2-2
 • 11-destinationsection-anhoiport-2
 • micesection-meetingrooms-layout1
 • banner
 • micesection-meetingrooms-layout1
 • banner-2-2
 • view-outside
 • view-outside-2-2
 • vietnam
 • family
 • 12-destinationsection-pearlfarm
 • villa-8_1
 • vietnam-2
 • family-2-4
 • 12-destinationsection-pearlfarm
 • villa-8_1-2
 • bedroom
 • 2d1h7480-2
 • bedroom-2-3
 • 2d1h7480-2-2
 • 13-destinationsection-thefishsaucefactory
 • fe-2
 • 13-destinationsection-thefishsaucefactory-2
 • pool
 • food-exchange-restaurant
 • pool-2-4
 • food-exchange-restaurant-2
 • fe
 • inbalance-spa_1
 • fe-2-3
 • inbalance-spa_1-2
 • seaview
 • 14-destinationsection-thecoconutprison
 • 11
 • lounge-bar
 • seaview-2-3
 • 14-destinationsection-thecoconutprison
 • 11-2
 • lounge-bar-2
 • overview_4
 • overview_4-2
 • 15-destinationsection-thesafari
 • accorsupersale2019_website_d-edge_340x340_en
 • 15-destinationsection-thesafari
 • overview13
 • accorsupersale2019_website_d-edge_340x340_en-2
 • overview13-2
 • accorsupersale2019_website_d-edge_1800x705_en
 • phu-quoc-seafood-restaurant-2
 • accorsupersale2019_website_d-edge_1800x705_en-2
 • 21
 • phu-quoc-seafood-restaurant-2-2
 • 16-destinationsection-duongdong
 • 21
 • reception
 • 16-destinationsection-duongdong
 • reception-2
 • suite
 • suite-2
 • villa-8_12
 • 3-healthandwellbeing-tenniscourts2
 • villa-8_12-2
 • 3-healthandwellbeing-tenniscourts2
 • deluxe-beachfront-bungalow1
 • banner-activities-1-a1-2
 • deluxe-beachfront-bungalow1-2
 • banner-activities-1-a11
 • banner-activities-1-a11-2
 • hmt_8714
 • 4
 • hmt_8714-2
 • 4
 • 3-weddingssection-honeymoonpackage-2
 • 41
 • 1-weddingssection-planyourwedding
 • 41
 • npq-1-bedroom-bungalow-with-pool-3-2
 • bai-bien-1920-2
 • 1-weddingssection-planyourwedding-2
 • npq-1-bedroom-bunglalow-with-pool-1-2
 • family-1920-2
 • 2-weddingssection-weddingpackage-2
 • 1-specialoffers-familyandnovotel
 • 1-specialoffers-familyandnovotel-2
 • deluxe-bungalow-with-pool-2
 • 2-specialoffers-spaspecialoffer
 • valentine-menu-2
 • 2-specialoffers-spaspecialoffer-2
 • deluxe-bungalow-with-pool-3
 • valentine-menu-2-2
 • 1-healthandwellbeing-inbalancespabynovotel
 • deluxe-bungalow-with-pool-3-2
 • 1-healthandwellbeing-inbalancespabynovotel-2
 • valentine-menu1
 • 2-healthandwellbeing-fitnesscenter
 • valentine-menu1-2
 • 2-healthandwellbeing-fitnesscenter-2
 • hmt_8714-2-2
 • 3-healthandwellbeing-tenniscourts
 • valentine
 • 3-healthandwellbeing-tenniscourts-2
 • hmt_8774-2
 • valentine-2
 • 4-healthandwellbeing-resortactivities
 • capture
 • 4-healthandwellbeing-resortactivities-2
 • swimming-pools
 • klp_4811-2
 • capture-2
 • 1-leisure-swimmingpools
 • swimming-pools
 • 1-leisure-swimmingpools-2
 • klp_5060-2
 • 2-leisure-kidsclub
 • 2-leisure-kidsclub-2
 • deluxe-bungalow-with-pool-4
 • 3-leisure-livemusic
 • deluxe-bungalow-with-pool-4-2
 • 3-leisure-livemusic-2
 • superior-twin-bed
 • 4-leisure-beachactivities
 • homesection-33-2
 • deluxe-bungalow-with-pool1-2
 • superior-twin-bed-2
 • 4-leisure-beachactivities-2
 • hmt_8404
 • valentine1
 • 5-leisure-nightmarket
 • hmt_8404-2
 • valentine1-2
 • 5-leisure-nightmarket-2
 • five-bedrooms-deluxe-villa
 • 6-leisure-vietnamesecookingclass
 • dji_0264
 • five-bedrooms-deluxe-villa-2
 • 6-leisure-vietnamesecookingclass-2
 • dji_0264-2
 • 3
 • klp_4004
 • 3-2
 • 2-leisure-kidsclub2
 • klp_4004-2
 • 3-2
 • 2-leisure-kidsclub2
 • inbalance-spa_1-2
 • 3-2-2
 • inbalance-spa_1-2-2
 • 2
 • lounge-bar-2
 • 2-2
 • lounge-bar-2-2
 • 3-3-2
 • dji_0038-2
 • 35
 • 35-2
 • 3-3-2-2
 • 78179977_2308156676143196_8435494439983513600_n
 • 3-3
 • 78179977_2308156676143196_8435494439983513600_n-2
 • 3-3-2-3
 • 36
 • 5-restaurants-phuquocseafoodrestaurant-promotionaloffers-localphuquocmarketdinner
 • 36
 • xmas-eve-dinner-banner-1200x470-blue
 • 5-restaurants-phuquocseafoodrestaurant-promotionaloffers-localphuquocmarketdinner-2
 • xmas-eve-dinner-banner-1200x470-blue-2
 • 4-restaurants-phuquocseafoodrestaurant-promotionaloffers-seafoodweekendlunch
 • 4-restaurants-phuquocseafoodrestaurant-promotionaloffers-seafoodweekendlunch-2
 • leisure-package-picture
 • countdown-1
 • leisure-package-picture-2
 • countdown-1-2
 • cable-car-picture
 • cable-car-picture-2
 • 42
 • hmt_8714-2
 • 42
 • hmt_8714-2-2
 • en
 • en-2
 • novotel-villas-pq-17
 • 5
 • novotel-villas-pq-17-2
 • 5-2
 • novotel-villas-pq-23-2
 • novotel-villas-pq-26-2
 • novotel-villas-pq-35-2
 • lnye-1200x475
 • lnye-1200x475-2
 • 61
 • novotel-villas-pq-41-2
 • 61-2
 • vn
 • novotel-villas-pq-42-2
 • vn-2
 • homesection-34-2
 • novotel-villas-pq-44-2
 • dji_00381-2
 • dji_0114-2
 • 54512864_348508529341696_5502670043941725209_n
 • 54512864_348508529341696_5502670043941725209_n-2
 • family-_npq-2
 • 54512864_348508529341696_5502670043941725209_n1
 • 54512864_348508529341696_5502670043941725209_n1-2
 • valentine-1200x475-2
 • valentine-1200x475-1
 • valentine-1200x475-1-2
 • homesection-3-2
 • family-_npq1
 • homesection-4-2
 • family-_npq1-2
 • homesection-5-2
 • gb_1920x1080
 • 22-2
 • gb_1920x1080-2
 • homesection-1-2
 • 6-leisure-vietnamesecookingclass-2-2
 • 3-destinationsection-dinhcautemple1-2
 • gb_1440x1080
 • homesection-2-2
 • 1-leisure-swimmingpools-2-2
 • 43-2
 • gb_1440x1080-2
 • 1-roomsandsuitessection-introduction
 • 1-roomsandsuitessection-introduction-2
 • 2-leisure-kidsclub-2-2
 • 51-2
 • homesection-2-2-2-2
 • 3-leisure-livemusic-2-2
 • 7-2
 • homesection-3
 • homesection-3-2-2-2
 • 4-leisure-beachactivities-2-2
 • 9-destinationsection-saobeach1-2
 • homesection-4-2-2-2
 • 5-leisure-nightmarket-2-2
 • 10-2
 • homesection-5-2-2-2
 • 1-healthandwellbeing-inbalancespabynovotel-2-2
 • 11-destinationsection-anhoiport1-2
 • 2-roomsandsuitessection-superiorroom
 • vn-2
 • 2-roomsandsuitessection-superiorroom-2
 • 2-healthandwellbeing-fitnesscenter-2-2
 • 12-destinationsection-pearlfarm1-2
 • dsc04501
 • vn-2-2
 • dsc04501-2
 • homesection-1-2-2-2
 • 3-healthandwellbeing-tenniscourts-2-2
 • 13-2
 • 3-roomsandsuitessection-superiorsuite
 • 3-roomsandsuitessection-superiorsuite-2
 • 4-healthandwellbeing-resortactivities-2-2
 • 14-destinationsection-thecoconutprison1-2
 • email-signature_620x150_bangkok
 • 4-roomsandsuitessection-deluxetwin
 • email-signature_620x150_bangkok-2
 • 4-roomsandsuitessection-deluxetwin-2
 • 2-weddingssection-weddingpackage-2
 • 16-destinationsection-duongdong1-2
 • 5-roomsandsuitessection-onebedroomvilla
 • accor-plus-website-banner_1650x410_myanmar
 • 5-roomsandsuitessection-onebedroomvilla-2
 • 3-weddingssection-honeymoonpackage-2
 • 15-2
 • accor-plus-website-banner_1650x410_myanmar-2
 • accor-plus-website-banner_1650x410_vietnam
 • 6-roomsandsuitessection-onebedroomvillawithprivatepool-2
 • 1-weddingssection-planyourwedding-2-2
 • accor-plus-website-banner_1650x410_vietnam-2
 • 7-roomsandsuitessection-onebedroombeachfrontvillawithprivatepool-2
 • 5-micesection-micepackage-2-2
 • banner-2
 • 1-restaurantsandbars-introduction
 • 1-micesection-introduction-2-2
 • 1-restaurantsandbars-introduction-2
 • 2-restaurantsandbars-foodexchangerestaurant
 • 2-micesection-meetingrooms-2-2
 • 2-restaurantsandbars-foodexchangerestaurant-2
 • banner1-2
 • 3-micesection-ballroom-2-2
 • 6-barsoutlet-loungebar-2
 • banner2-2
 • 1385680206429-1385494950565
 • 7-barsoutlet-oceanbar
 • 4-micesection-meetatthebeach-2-2
 • 1385680206429-1385494950565-2
 • 7-barsoutlet-oceanbar-2
 • banner3-2
 • 3-restaurantsandbars-phuquocseafoodrestaurant
 • 7-barsoutlet-oceanbar-2-2
 • 3-restaurantsandbars-phuquocseafoodrestaurant-2
 • 3-micesection-ballroom
 • 1-restaurantsandbars-introduction-2-2
 • img_0371-2
 • 3-micesection-ballroom-2
 • 4-micesection-meetatthebeach
 • 2-restaurantsandbars-foodexchangerestaurant-2-2
 • 4-micesection-meetatthebeach-2
 • 2-micesection-meetingrooms
 • 3-restaurantsandbars-phuquocseafoodrestaurant-2-2
 • 2-micesection-meetingrooms-2
 • 5-micesection-micepackage
 • 4-restaurants-phuquocseafoodrestaurant-promotionaloffers-seafoodweekendlunch-2-2
 • 5-micesection-micepackage-2
 • 1-micesection-introduction
 • 5-restaurants-phuquocseafoodrestaurant-promotionaloffers-localphuquocmarketdinner-2-2
 • 1-micesection-introduction-2
 • micesection-ballroom-layout
 • 6-barsoutlet-loungebar-2-2
 • micesection-ballroom-layout-2
 • npq-beach-view-2
 • micesection-meetingrooms-layout
 • 7-roomsandsuitessection-onebedroombeachfrontvillawithprivatepool-2-2
 • npq-beach-view-2-2
 • micesection-meetingrooms-layout-2
 • 1-roomsandsuitessection-introduction-2-2
 • 1-destinationsection-introduction
 • 1-destinationsection-introduction-2
 • 2-roomsandsuitessection-superiorroom-2-2
 • 3-roomsandsuitessection-superiorsuite-2-2
 • 1800x705-for-microsite_vietnam
 • 4-roomsandsuitessection-deluxetwin-2-2
 • 1800x705-for-microsite_vietnam-2
 • 2-destinationsection-phuquoclocalnightmarket
 • 5-roomsandsuitessection-onebedroomvilla-2-2
 • 2-destinationsection-phuquoclocalnightmarket-2
 • 6-roomsandsuitessection-onebedroomvillawithprivatepool-2-2
 • npq-ocean-bar
 • villa-bedroom-1-2-2
 • npq-ocean-bar-2
 • homesection-1-2-2
 • beach-overview-2
 • homesection-2-2-2
 • beach-view-2
 • 3-destinationsection-dinhcautemple
 • 3-destinationsection-dinhcautemple-2
 • homesection-3-2-2
 • family-2
 • homesection-4-2-2
 • outside-view-2
 • homesection-5-2-2
 • outside-view-2-2
 • 4-destinationsection-phuquocnationalpark
 • 1800x705-for-microsite_cable-car
 • 4-destinationsection-phuquocnationalpark-2
 • villa-bedroom-3-2
 • 1800x705-for-microsite_cable-car-2
 • sunset-2
 • novotel-phu-quoc-9-2
 • banner-view-outside-2
 • 6
 • novotel-phu-quoc-10-2
 • banner-view-outside-2-2
 • 6-2
 • 5-destinationsection-pepperplantations
 • villa-bedroom-1-2
 • beach-view-2-2
 • 5-destinationsection-pepperplantations-2
 • villa-bedroom-2-2
 • beach-view-2-3
 • villa-dining-room-2
 • pool-2
 • villa-dining-room1-2
 • sunset-2-2
 • villa-living-space-2
 • novotel-villas-pq-23
 • novotel-villas-pq-26
 • homesection-3-2
 • novotel-villas-pq-35
 • novotel-villas-pq-41
 • novotel-villas-pq-42
 • novotel-villas-pq-44
 • dji_00381
 • dji_0114
 • homesection-1-2
 • homesection-2-2
 • homesection-33
 • homesection-4-2
 • homesection-5-2
 • 1-roomsandsuitessection-introduction-2
 • 2-roomsandsuitessection-superiorroom-2
 • 3-roomsandsuitessection-superiorsuite-2
 • 4-roomsandsuitessection-deluxetwin-2
 • 5-roomsandsuitessection-onebedroomvilla-2
 • 6-roomsandsuitessection-onebedroomvillawithprivatepool-2
 • 7-roomsandsuitessection-onebedroombeachfrontvillawithprivatepool-2
 • 1-restaurantsandbars-introduction-2
 • 2-restaurantsandbars-foodexchangerestaurant-2
 • 3-restaurantsandbars-phuquocseafoodrestaurant-2
 • 4-restaurants-phuquocseafoodrestaurant-promotionaloffers-seafoodweekendlunch-2
 • 5-restaurants-phuquocseafoodrestaurant-promotionaloffers-localphuquocmarketdinner-2
 • 6-barsoutlet-loungebar-2
 • 7-barsoutlet-oceanbar-2
 • 1-micesection-introduction-2
 • 2-micesection-meetingrooms-2
 • 3-micesection-ballroom-2
 • 4-micesection-meetatthebeach-2
 • 5-micesection-micepackage-2
 • 1-weddingssection-planyourwedding-2
 • 2-weddingssection-weddingpackage
 • 3-weddingssection-honeymoonpackage
 • 1-healthandwellbeing-inbalancespabynovotel-2
 • 2-healthandwellbeing-fitnesscenter-2
 • 3-healthandwellbeing-tenniscourts-2
 • 4-healthandwellbeing-resortactivities-2
 • 1-leisure-swimmingpools-2
 • 2-leisure-kidsclub-2
 • 3-leisure-livemusic-2
 • 4-leisure-beachactivities-2
 • 5-leisure-nightmarket-2
 • 6-leisure-vietnamesecookingclass-2
 • 22
 • 3-destinationsection-dinhcautemple1
 • 51
 • 43
 • 7
 • 9-destinationsection-saobeach1
 • 10
 • 11-destinationsection-anhoiport1
 • 12-destinationsection-pearlfarm1
 • 13
 • 14-destinationsection-thecoconutprison1
 • 16-destinationsection-duongdong1
 • 15
Novotel Phu Quoc Resort


Duong Bao Hamlet, Duong To Commune, 922273 Phu Quoc Island Kien Giang Province
Vietnam
Điện Thoại: +84 (0)297 626 0999
Fax: +84 (0)297 626 0888
Thư điện tử: H9770@accor.com

google_map
 • cham-soc-suc-khoe
 • cham-soc-suc-khoe
 • cham-soc-suc-khoe
 • cham-soc-suc-khoe
 • cham-soc-suc-khoe
 • cham-soc-suc-khoe
 • cham-soc-suc-khoe
Đặt phòng
Đặt phòng
close