CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚ QUỐC - Khách sạn dành cho Gia đình & Công việc - Inspiration Awakened

Inspiration Awakened

Đi thật xa để khơi nguồn cảm hứng.

Tiết kiệm đến 30% khi lưu trú từ nay đến 13 tháng Sáu, 2021.

* Ưu đãi thêm 10% cho thành viên Accor Plus Members.

* Thời gian đặt phòng đến hết 30 tháng 4, 2021.

Thông tin chi tiết: https://bit.ly/31uogjS

Đặt ưu đãi này
  • inspiration-awakened