CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚ QUỐC - Khách sạn dành cho Gia đình & Công việc - ALL.COM APP BONUSING +20% REWARD POINTS OFFER

ALL.COM APP BONUSING +20% REWARD POINTS OFFER

Nhận thêm 20% điểm thưởng cho tất cả cá đơn phòng được đặt trên ứng dụng ALL.com. Ưu đãi áp dụng từ ngày 1 tháng 6 năm 2024 đến ngày 31 tháng 8 năm 2024.

Ưu đãi được áp dụng trên tất cả các khuyến mãi khác.

Không giới han thời gian lưu trú

Để biết thêm thông tin ưu đãi hoặc đặt phòng vui lòng truy cập vào:https://all.accor.com/a/en/mobile-app.html

 

Đặt ưu đãi này
  • all-com-app-bonusing-20-reward-points-offer